Muzo

De Wemelweide: een muzische plek voor zelfontplooiing!

Inleiding

In onze school reflecteert de speelweide onze visie op de muzische opvoeding. De oude perenboom werd onlangs geveld. We plantten op dezelfde plaats een appelboom die onze ‘nieuwe’ school gedragen muzische visie symboliseert. Hierdoor hopen we dat ieder kind in de weide volop mag ontdekken, groeien en muzische ervaringen opdoen.

Uitleg bij onze muzische weide:

De appelboom

Geïnspireerd door het werkplan muzo en geworteld in de leerplan- en ontwikkelingsdoelen groeit er een nieuwe visie in de Wemelweide. We zorgen ervoor dat de takken van de boomkruin evenwichtig uitgroeien in de 5 muzische domeinen, steunend op de eenheid (stam) van beschouwen en creëren. Deze boom wordt de trots van onze school.

Zonnestralen

Om te groeien en te bloeien heeft onze weide zon nodig. De zonnestralen zijn essentieel voor de muzische groei van de school en zorgen voor een blijvende vooruitgang van de speelweide. Een muzisch en veilig schoolklimaat, muzische zichtbaarheid en uitdagende activiteiten zijn hiervoor onontbeerlijk. Onze appelboom kan pas ‘echt’ groeien door blijvende nascholing van het team, vraaggestuurde ondersteuning door de pedagogische begeleiding en het werken op expertise van leerlingen, leerkrachten én ouders. Door reflectie, observatie en evaluatie beogen we vooral het procesgericht werken van de kinderen.

Kinderen

In de weide ontmoeten de kinderen elkaar, elk op hun eigen manier, in hun muzisch groeiproces. Vanuit welbevinden, verbondenheid, doorzettingsvermogen en betrokkenheid inspireren we de kinderen tot experimenteren, exploreren, creativiteit en verwondering. Het ‘totale’ kind komt aan bod: hoofd, hart en handen. We dagen de kinderen uit om hun eigen grenzen te verleggen en actief op zoek te gaan naar hun eigen en elkaars talenten.

Weg naar de huisjes

De weg brengt ons naar de extra-murosactiviteiten. In de huisjes (musea, theaters, bibliotheek, …) proeven we van het muzisch gebeuren in een ruimere omgeving: workshops, dans, opera, …

Wolken

Af en toe drijft er een schaduw boven onze weide. Dit zijn de donderwolkgevoelens die soms opduiken in het team: prestatie- en productgericht werken, niet uit de eigen comfortzone durven komen en leerstofdruk. Zij kunnen het muzisch proces belemmeren en ervoor zorgen dat de groei niet optimaal verloopt.

Uitleiding

We hebben er alle vertrouwen in dat elk kind met veel plezier de muzische weg zal blijven bewandelen in de muzo’wemel’weide en dat ze, dankzij de lessen muzische vorming, blijven groeien.
We zijn heel tevreden met de nieuwe boom en kijken al uit naar de vele mooie vruchten!