Ouderraad

De ouderraad van de Wemelweide vergadert twee keer per trimester samen met de directie en enkele leerkrachten om het wel en wee van de school te bespreken. De persoonlijke ervaringen van onze kinderen op school zijn het uitgangspunt van onze besprekingen.

Het zeer uitgebreid aspect van pedagogie duwt ons in verschillende richtingen en maken dat de vergaderingen zeer gevarieerd zijn. Een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten en ouders is van groot belang. We zijn tenslotten allen bezig met de vorming en ontwikkeling van onze kinderen.

Als ouders kunnen wij een brug slaan tussen enerzijds de school en anderzijds het gezin. Als ouder kunnen we inzichten verwerven over bepaalde zaken en ook samen opkomen voor onze mening zonder daarom op het terrein van directie en leerkrachten te willen komen. We dienen immers respect op te brengen voor ieders rol.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk, kom dus gerust een kijkje nemen…