Opvoedingsproject

Schoolvisie van ‘de Wemelweide’.

Welkom in “Vrije Basisschool De Wemelweide”: een school in beweging, waar het ‘wemelt’ van activiteit, uitdaging en creativiteit. Een school waar je je thuis mag voelen en waar je jezelf mag zijn. De Wemelweide geeft je goesting om te leren en om te leven.

We hangen ons opvoedingsproject op aan 5 pijlers, deze pijlers zijn terug te vinden op de muurschildering in de weide.

1. Ik – Jij – Wij

 • Identiteit
 • Geloven
 • Ontmoeten
 • Open dialoog
 • Rituelen
 • Welbevinden & betrokkenheid

2. Groeien

 • Zelfsturing
 • Hoofd, hart, handen, ziel
 • Talenten
 • Wereldwijs

 3. Goesting

 • Verwondering
 • Betekenisvol leren
 • Ontdekken, exploreren, experimenteren, uitdagen, spelen…
 • Reflecteren & evalueren
 • In beweging

 4. Zorgen

 • Kind, leerkracht, ouders en externen in overleg
 • Ontwikkelingsgericht
 • Groeikansen
 • Ondersteunen

5. Samen school maken

 • Veiligheid en geborgenheid
 • Positieve kijk
 • Structuur
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Nederlands karakter
 • Samen vieren, samen leven

1. IK – JIJ – WIJ

In dialoog gaan we op zoek naar wie de kinderen zijn, mogen zijn en kunnen worden. We respecteren elkaars ‘anders zijn’ en gaan hiermee aan de slag. We onderzoeken waar onze wortels liggen en gaan vanuit de verschillen op zoek naar elkaar.

We geloven in onszelf, elkaar en de Andere. Door rituelen, spel, inspraak en interactie ontmoeten we elkaar en wisselen we ideeën uit. Ieders boodschap is belangrijk en we zetten in op een veilige sfeer voor een goed welbevinden en een divers, aantrekkelijk aanbod voor een hoge betrokkenheid

2. GROEIEN

Zelfsturing is essentieel. In de kleuterschool zetten we in op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. In de lagere school stimuleren we de kinderen om hun eigen leerproces in handen te nemen, kritisch te denken en door te zetten.

We zetten in op de harmonische ontwikkeling van elk kind:

 • hoofd: We geven kennis mee aan onze leerlingen. Dit doen we door doelgericht te werken. We houden rekening met de verschillen bij onze leerlingen (differentiëren).
 • handen: We maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We brengen hen vaardigheden bij die ze nodig hebben in de toekomst.
 • hart: We spreken onze kinderen aan op hun talenten; samen ontdekken we welke er al zichtbaar zijn en welke nog extra gevoed kunnen worden. We stimuleren hun expressiviteit en creativiteit.
 • ziel: We willen kinderen vanuit een Christelijk perspectief waarden en normen meegeven, hen leren wat verantwoordelijkheidszin en respectvol met elkaar samenleven inhoudt.

Door de wereld in de klas te brengen en er op uit te trekken, stimuleren we onze kinderen om sociaal en wereldwijs te worden. Niemand is te oud om te leren. Van elkaar leren en levenslang leren is cruciaal. Eigentijdse items zoals duurzaamheid en globalisatie krijgen een plaats.

3. GOESTING

Stil staan bij, verwonderd zijn en uitgedaagd worden doen goesting krijgen in leren.

Leren in een betekenisvolle context, aansluitend bij de eigen leefwereld, verbreedt onze kijk op de wereld. Leren is ontdekken, exploreren, experimenteren en spelen. We zijn een school in beweging. Door doelgericht te werken bieden we kansen om samen doelgericht te reflecteren. Door deze reflectie leren we ons leerproces te evalueren en bij te sturen.

4. ZORGEN

Leerkrachten, ouders en externen zetten het kind centraal en gaan met elkaar in communicatie over de ondersteuning en zorg doorheen het groeiproces.

Onze zorgondersteuning is ontwikkelingsgericht. Het proces dat het kind doormaakt staat centraal. Fouten maken mag, we zetten in op groeikansen

5. SAMEN SCHOOL MAKEN

Kinderen kunnen enkel groeien in een veilig schoolklimaat. We zorgen ervoor dat kinderen zich geborgen en thuis voelen. Structuur, regels en afspraken zijn hiervoor zeer belangrijk. Elke leerling is mee verantwoordelijk voor zijn groei- en leerproces.

Met een positieve bril bekijken we de toekomst en de groeikansen van elk kind.

Door de ouders te betrekken bij het schoolgebeuren en hen mee te nemen in het leerproces van hun kind, zijn zij partners om samen school te maken. We respecteren het Nederlandstalig karakter en hanteren het Nederlands als verbindende taal in onze school.

Samen respectvol leren en het leven vieren maakt van de Wemelweide een school waar je vol goesting naartoe komt.